หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. เผย เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ปีงบฯ 67 เริ่มตั้งแต่ ต.ค. – พ.ย. 65 และ ม.ค. – ก.ย. 66 ย้ำ อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติ และนำบัตรประชาชน พร้อมทะเบียนบ้านไปด้วย