หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย รับผ้าไตรพระราชทานเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย