หน้าแรก Hilight รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเชียงใหม่ศิลาดล สินค้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล