หน้าแรก Hilight ปลัด มท. เผย อนุพงษ์ ลงนามแปลงสัญชาติ ตู้ ห้าว ตามขั้นตอนเหตุมีการอนุญาตเสร็จสิ้นก่อน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา มาดำรงตำแหน่ง มท 1