หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชื่นชมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ขอให้ทุกภาคส่วนเร่งสร้างความตระหนักรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งป้องกันภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน