หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองแปดริ้วจับมือประธานแม่บ้านมหาดไทยขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน มุ่งขยายผลสู่ทุกครัวเรือน 100% ตามเป้าหมายกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย