หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. สั่งผู้ว่าฯ 76 จังหวัด สร้างทีมในพื้นที่ร่วมกับ เครือข่าย รุกรบ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดความยั่งยืน