หน้าแรก ข่าวภูมิภาค วังเจ้า รวมพลังผู้นำท้องที่ เชิญชวนจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทำให้ 76 คำมั่นสัญญาเป็นจริง