หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทยร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย แถลงข่าวงานใหญ่ส่งท้ายปี “เทศกาลไหมไทย 2565 (Thai Silk Festival 2022)” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 15,16 และ18 ธ.ค. 65 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์