หน้าแรก Hilight เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายฆราวาส รวมพลังน้อมนำแนวพระราชดำริ “บวร” เอามื้อสามัคคีปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ถวายพระราชกุศลฯ เนื่องใน “วันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธมฺมรํสี” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน