หน้าแรก Hilight มท.1 เปิดเทศกาลแสง สี เสียง “จากแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย” พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยจุดประกายจินตนาการการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดในเรื่องของการไฟฟ้าไทยและเป็นการส่งมอบความภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทยไปสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน