หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. นำคณะผู้บริหารตรวจความพร้อมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลก ย้ำ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต้องมีความยั่งยืน เกิดประโยชน์หลายมิติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่