หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. ปลุกเร้าชาวราชสีห์เมืองสองแคว มุ่งมั่น “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ย้ำ ต้องวางตัวเเบบรวงข้าวสุกที่โน้มเข้าหาประชาชน