หน้าแรก ข่าวภูมิภาค อำเภอวังเจ้า จัดกิจกรรมวันดินโลกต่อเนื่อง ย้ำ ดินที่ดีจะช่วยสร้างอาหารที่ดี คนปลูกมีรอยยิ้ม คนกินก็มีความสุข เชิญชวนเกษตรกร และประชาชน ลดใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน