หน้าแรก ข่าวภูมิภาค “รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประยุกต์ประติมากรรม 200 ปี ลงบนผืนผ้า พร้อมจัดแสดงแบบผ้าไทย กระตุ้นรณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่ผ้าไทย เสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน