หน้าแรก Hilight มหาดไทย เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ThaID” หรือ “ไทยดี” แสดงบัตรประชาชนผ่านแอปฯ ได้ทันที ยกระดับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชน