หน้าแรก ข่าวภูมิภาค แม่ใจสร้างสุข แก้วิกฤตแล้งซ้ำซาก ด้วย Big data ภูมิศาสตร์และภูมิสังคม “นายอำเภอแม่ใจจับมือมหาวิทยาลัยพะเยา” ขับเคลื่อนฐานข้อมูลภูมิศาสตร์และภูมิสังคมขยายผลสร้างสุขทุกหมู่บ้าน