หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองเลย จับมือภาคีเครือข่ายรณรงค์บรรเทาผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เน้นย้ำ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้ตระหนักในสิ่งแวดล้อมและการป้องกันฝุ่นอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ผนึกกำลังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย