หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองสองแควให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน