หน้าแรก ข่าวมหาดไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 จังหวัดปัตตานี ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความจงรักภักดี