หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยเปิดงานวันท้องถิ่นไทยจังหวัดปัตตานี เน้นย้ำ พลังความรู้รักสามัคคีจะหล่อหลอมสร้างพลังให้จังหวัดปัตตานีเจริญรุ่งเรืองรุดหน้า เพื่อ Change for Good สร้างสิ่งที่ดีให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป