หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองนครพนมนำข้าราชการและภาคีเครือข่าย “สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดี สร้างความสมัครสมานสามัคคี ร่วมกันนำพาสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน