หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยห่วงใย เสริมสร้างขวัญกำลังใจครอบครัวมหาดไทย มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับสมาชิก อส. แม่บ้าน พ่อบ้าน คนสวน ในโครงการ “ของขวัญจากใจ แม่บ้านมหาดไทย” ทำดีถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี