หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทย เยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา แปลงนางคำเพียร เสาวดี” อำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน