หน้าแรก Hilight ปลัด มท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “บ้านพลัง” หมู่บ้านยั่งยืนที่เต็มไปด้วย “พลังแห่งความดี” เน้นย้ำ สมาชิกในหมู่บ้านช่วยกันดูแลลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด และหากพบผู้เดือดร้อน ขอให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนใช้ชีวิตได้มีความสุขอย่างยั่งยืน