หน้าแรก ข่าวส่วนกลางกรม อธิบดีกรมการปกครอง ขานรับนโยบาย มท.1 เรียกปลัดจังหวัดทั่วประเทศ !! ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้สำเร็จ