หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทย เยี่ยมภาคีเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดชัยภูมิ ย้ำต้องทำตัวเราให้เป็นครัวเรือนต้นแบบตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยากเห็นคนไทยมีความสุขดัง Happy Family Happy Farmer และพระองค์ทรงอยากเห็นคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันให้มีความสุขด้วย