หน้าแรก Hilight “สูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด เพื่อลดผลกระทบเอลนีโญ” ประสานพลังความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับลูกหลานในอนาคต