หน้าแรก ข่าวส่วนกลางกรม “อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง” สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บุกทลายบ่อนดินแดงในตำนาน บ่อนเดียวกับที่เคยถูกแม็ค อนุสาวรีย์ ปล้นเมื่อ 24 ส.ค. 65 และปิดตัวไปแล้ว แต่กลับมาเปิดใหม่ในที่เดิม หลังชาวบ้านโอดครวญ ขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ว่าเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากคนในครอบครัวติดพนันงอมแงม