หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทย เรียกประชุมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยงาน ร่วมหารือ สภาพัฒน์ฯ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชุม ครม. นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/66 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ในระหว่าง 3 – 4 ธ.ค. 66 นี้