หน้าแรก Hilight รมช.ชาดา ประชุมหารือร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาธุรกิจ SMEs ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืน