หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามความคืบหน้างานสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ย้ำต้องทำงานร่วมกันในแบบ “ประชารัฐ”