หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กลัวเหล้าทำคนตายช่วงวันหยุดยาว สั่งการทุกจังหวัดควบคุมการผลิต การจำหน่ายสุราให้ปฏิบัติตามกฎหมาย “อย่างเคร่งครัด”