หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference มอบแนวทางการช่วยเหลือชาวนา และแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเหมาะสมในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช