หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดเตรียมแผนดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง พร้อมดูแลการจัดงานในพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช