หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยผุดไอเดียปลูกสำนึกเด็กและเยาวชนสามัคคีปรองดอง สั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนภายใต้หลักการ “3 ร่วม 3 สร้าง”