หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง รมว.มหาดไทย สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทหาร และเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้…คลิกอ่านเพิ่มเติม