หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดตั้งเป้าให้ครบทั้ง 81,905 หมู่บ้าน/ชุมชนในปี 2560