หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยห่วงประชาชน หวั่นพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน สั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง ของป้ายและอาคารบ้านเรือนทั่วประเทศ