หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและกิจการพหุวัฒนธรรม เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมหารือร่วมกันด้านความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา