หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าฯ นายอำเภอ ทั่วประเทศ บูรณาการทุกหน่วยในพื้นที่เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอย่างจริงจัง