หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ หมั่นตรวจตราสถานบริการในพื้นที่เป็นประจำ และชี้แจง…คลิกอ่านเพิ่มเติม