หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปมท. ติวเข้มหัวหน้าสำนักงานจังหวัดทั่วประเทศ ย้ำต้องเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พร้อมเป็นกำลังหลักให้ผู้ว่าฯ ในการดูแลประชาชนในพื้นที่