หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปมท. เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60 เร่งจัดทำข้อเสนอ พร้อมทั้งนำมาตรการทางสังคมและแนวทางประชารัฐ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน