หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ เป็นหน่วยบูรณาการกับส่วนราชการทุกหน่วยในพื้นที่ เน้นย้ำต้องทำงานเชิงรุกเข้าถึงพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความรับรู้กับประชาชนให้เข้าใจถึงการทำงานของภาครัฐ โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทุกช่องทาง เช่น…คลิกอ่านเพิ่มเติม