หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 เปิดงาน Thailand’s Best Local Product ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มหาดไทยจัดยิ่งใหญ่ 3 เดือนเต็ม ขอเชิญพี่น้องประชาชนอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย ผลิตภัณฑ์ดีเด่นทั่วประเทศ