หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมช.มท.เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP Midyear 2017 ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก” พบกับสินค้า OTOP ระดับพรีเมี่ยมทั่วประเทศแบบจัดเต็ม ตั้งเป้าเงินสะพัดกระจายรายได้สู่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท