หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาทและกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียน