หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท.เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เน้นย้ำผู้ว่าฯต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพื่อนำพาประเทศชาติก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0