หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท.เน้นย้ำผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดกำกับดูแลการรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เผยยอดรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ 20 วัน ยอดสะสมกว่า 9.8 หมื่นคน